.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Бермет Юсупова:"АКШда медицинаны аяктап, банкта иштеп жүрөм". Банктан насыя алуунун жолдору/Пайыздар